WYDARZENIA

6 września 2014 roku od godziny 13.00 w Wędryni będzie miała miejsce Olimpiada Gmin Partnerskich.

W tegorocznej edycji Olimpiady wezmą udział drużyny z Kisielowa, Cisownicy, Nydku, Bystrzycy, Čiernego, Gródka i Wędryni.

Oprócz 10. konkurencji zaliczanych do klasyfikacji generalnej Olimpiady (rzut piłeczką krykietową, wędryński kotarz, slalom wzburzoną rzeczką Wędryńką, chodzenie na skrzynkach, smogowy rajd, czwórbój nowoczesny, przeciąganie liny, bieg z oponą traktorową, rzut naczyniem kuchennym, a także niespodzianka dla starostów, radnych lub sołtysów), rozegrane zostaną dwie dodatkowe konkurencje dla publiczności.

więcej »

Reprezentacja Kisielowa zdominowała plenerową imprezę sportowo-rekreacyjną pod nazwą Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o ,,Puchar Cieszyńskiej Krainy”, którą rozegrano w sobotę 28 czerwca w Goleszowie. Kisielowianie, już po raz kolejny, odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo w generalnej klasyfikacji drużynowej Pikniku, zdobywając aż 276 punktów. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja Cisownicy, która zgromadziła łącznie 127 pkt. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy z Godziszowa (125 pkt). Warto podkreślić, że łącznie we wszystkich konkurencjach indywidualnych wzięło udział  628. zawodników, co stanowi rekordową obsadę w kilkunastoletniej historii pikników sportowych organizowanych przez Gminę Goleszów. Tegoroczny Piknik Sportowo-Strażacki odbywał się w ramach projektu Gminy Goleszów pod nazwą „Sportowa Gmina Goleszów”, dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Za przygotowanie i przeprowadzenie Pikniku odpowiadali Tomasz Jaszowski – Zastępca Wójta Gminy Goleszów oraz Przemysław Misiarz – Koordynator projektu „Sportowa Gmina Goleszów” we współpracy z Marianem Machalicą – Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej »

Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o „Puchar Cieszyńskiej Krainy”

Sobota, 28 czerwca 2014 roku  – godz. 14.00

stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie

 

Impreza ta odbywać się będzie w ramach projektu Gminy Goleszów pod nazwą ,,Sportowa Gmina Goleszów", dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

więcej »

UDÁLOSTI

Dne 6.9.2014 se uskuteční ve Vendryni od 13 hod. Olympiáda partnerských obcí.

Letošního ročníku se zúčastni družstva z KisielowaCisownicyNýdkuBystřiceČiernehoHrádku a Vendryně. Kromě 10 disciplin - Hod kriketovým míčkem na přesnost, vendryňský kotár, slalom rozbouřenou Vendryňkou, přešlapování na přepravkách, smogová rally, moderní čtyřboj, přetahování lana, běh s traktorovou pneumatikou, hod kuchyňským načiním, překvapení pro starosty -  proběhnou odpoledne dvě disciplíny pro veřejnost.

více »

Reprezentace Kisielowa dominovala na sportovně – hasičském pikniku obce Golezsów „O pohár Těšínské krajiny”, který se uskutečnil v sobotu 28. června v Goleszowie. Kisielowianie již poněkolikáté zvítězili v celkové klasifikaci družstev. Celkem získali 276 bodů. Na druhém místě skončila reprezentace Cisownicy se 127 body. Třetí místo obsadili závodníci z Godziszowa s 125 body. Nutno podotknout, že ve všech individuálních konkurencích startovalo 628 závodníků, což znamená rekordní účast v několika leté historii. Letošní Sportovně – hasičský piknik se uskutečnil v rámci projektů obce Goleszów pod názvem „Sportovní obec Goleszów”, spolufinancován z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci akce  „Provádění strategií místního rozvoje malých projektů” pokrytý programem Rozvoj venkova na období 2007 - 2013 Za přípravu a organizaci pikniku zodpovídali Tomasz Jaszowski – zástupce starosty obce  Goleszów a také  Przemysław Misiarz – Koordinátoem projektu „Sportovní obec Goleszów” ve spolupráci s Marianem Machalicą – Velitelem Městského sdružení dobrovolných hasičských sborů polské republiky.

více »

Sportovně – hasičský Piknik Obce Goleszów o „Pohár Těšinské krajiny”

 Sobota 28. června 2014   – v  14.00 hod.

stadión ul. Sportowa 2 v Goleszowie 

 

Táto akce bude probíhat v rámci projektu obce Goleszów pod názvem  ,,Sportovní obec Goleszów", která je financována z prostředků Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova v rámci akce ,,Provádění strategií místního rozvoje pro malé projekty" 
v rámci programu rozvoje venkova v období 2007-2013

 

více »