WYDARZENIA

Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o „Puchar Cieszyńskiej Krainy”

Sobota, 28 czerwca 2014 roku  – godz. 14.00

stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie

 

Impreza ta odbywać się będzie w ramach projektu Gminy Goleszów pod nazwą ,,Sportowa Gmina Goleszów", dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

więcej »

„Idymy razym kapke dali” - systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu – to kolejny wspólny projekt partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia (Republika Czeska). W ramach projektu, przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zorganizowane zostały m.in. dwie największe imprezy w naszej gminie, a mianowicie Dni Gminy Goleszów (31 sierpnia – 1 września 2013 r.) oraz VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich (22 czerwca 2013 r.). Rolę tzw. partnera wiodącego projektu pełniła Gmina Goleszów, a partnerami były Gmina Wędrynia i Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

więcej »

W dniach 22-23 listopada 2013 r. w Wędryni w Czytelni będą miały miejsce dwudniowe warsztaty twórczości artystycznej. Warsztaty te odbędą się w ramach projektu „Idymy razem kapke dali“ – systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu. Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

więcej »

UDÁLOSTI

Sportovně – hasičský Piknik Obce Goleszów o „Pohár Těšinské krajiny”

 Sobota 28. června 2014   – v  14.00 hod.

stadión ul. Sportowa 2 v Goleszowie 

 

Táto akce bude probíhat v rámci projektu obce Goleszów pod názvem  ,,Sportovní obec Goleszów", která je financována z prostředků Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova v rámci akce ,,Provádění strategií místního rozvoje pro malé projekty" 
v rámci programu rozvoje venkova v období 2007-2013

 

více »

„Jdeme společně trochu dál” - systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu – to je další společný projekt partnerských obcí Goleszowa a Vendryně (Česká republika). V rámci projektu, za účasti finančních prostředků z Evropské Unie, byly zorganizovány dvě největší akce v naší obci -  Dny obce Goleszów (31. srpna – 1. září 2013) a VII. Přeshraniční Sportovní Piknik partnerských obcí (22. června 2013). Úlohu tzv. vedoucího partnera projektu plnila obec Goleszów a partneři byli obec Vendryně a Kulturní středisko GOK v Goleszowie.

více »

Ve dnech 22. 11. 2013 – 23. 11. 2013 se uskuteční ve Vendryni v Czytelni dvoudenní dílny umělecké tvořivosti a místní lidoví umělci. Tyto dílny proběhnou v rámci projektu „Jdeme společně trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013.

více »