WYDARZENIA

„Idymy razym kapke dali” - systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu – to kolejny wspólny projekt partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia (Republika Czeska). W ramach projektu, przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zorganizowane zostały m.in. dwie największe imprezy w naszej gminie, a mianowicie Dni Gminy Goleszów (31 sierpnia – 1 września 2013 r.) oraz VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich (22 czerwca 2013 r.). Rolę tzw. partnera wiodącego projektu pełniła Gmina Goleszów, a partnerami były Gmina Wędrynia i Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

więcej »

W dniach 22-23 listopada 2013 r. w Wędryni w Czytelni będą miały miejsce dwudniowe warsztaty twórczości artystycznej. Warsztaty te odbędą się w ramach projektu „Idymy razem kapke dali“ – systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu. Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

 

więcej »

W sobotę, 14 września 2013 roku, w Wędryni miała miejsce Olimpiada Gmin Partnerskich. Impreza ta odbyła się w ramach projektu „Idymy razem kapke dali“ – systemowa współpraca partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu.  Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej Olimpiady została drużyna z Wędryni (Republika Czeska), która uzyskała 240 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z Kisielowa z identyczną liczbą punktów. O końcowym zwycięstwie zadecydował więc rzut kostką. Trzecie miejsce zajął Nydek (Republika Czeska) – 196 punktów, czwarte Ćierne (Słowacja) – 168 punktów,  piąte Cisownica – 159 punktów, szóste Bystrzyca (Republika Czeska) – 128 punktów, a siódme Goleszów – 118 punktów. Tegoroczną edycji Olimpiadę Gmin Partnerskich otworzył starosta Gminy Wędrynia inż. Rudolf Bilko. Na uroczystości otwarcia imprezy obecni byli również: Krzysztof Glajcar – wójt partnerskiej Gminy Goleszów, Jan Konečný – starosta Gminy Nydek, Ladislav Olšar – starosta Gminy Bystrzyca,  a także  Pavol Gomola - starosta Gminy Čierne.

 

 

więcej »

UDÁLOSTI

„Jdeme společně trochu dál” - systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu – to je další společný projekt partnerských obcí Goleszowa a Vendryně (Česká republika). V rámci projektu, za účasti finančních prostředků z Evropské Unie, byly zorganizovány dvě největší akce v naší obci -  Dny obce Goleszów (31. srpna – 1. září 2013) a VII. Přeshraniční Sportovní Piknik partnerských obcí (22. června 2013). Úlohu tzv. vedoucího partnera projektu plnila obec Goleszów a partneři byli obec Vendryně a Kulturní středisko GOK v Goleszowie.

více »

Ve dnech 22. 11. 2013 – 23. 11. 2013 se uskuteční ve Vendryni v Czytelni dvoudenní dílny umělecké tvořivosti a místní lidoví umělci. Tyto dílny proběhnou v rámci projektu „Jdeme společně trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013.

více »

V sobotu 14.09.2013 se uskutečnila ve Vendryni Olympiáda partnerských obcí. Tato akce proběhla v rámci projektu:“Jdeme společně trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika  – Polská republika 2007 – 2013. Celkovýn vítězem se stalo družstvo z Vendryně , které získalo 240 bodů. Na druhém místě se umístili závodníci z Kisielowa se stejným počtem bodů. O vítězi rozhodl hod kostkou. Třetí místo obsadil Nýdek - 196 bodů, čtvrté místo Čierne -  168 bodů, páté místo Cisownica  - 159 bodů, šesté místo Bystřice -  128 bodů a sedmé místo obsadil Goleszów -  118 bodů. Olympiádu zahájil starosta obce Vendryně ing. Rudolf Bilko. Na zahájení byli přítomni Krzysztof Glajcar z partnerské obce Goleszów, Jan Konečný – starosta obce Nýdek, Ladislav Olšar – starosta obce Bystřice a starosta obce Čierne – Pavol Gomola.

více »