WYDARZENIA

Reprezentacja Kisielowa zdominowała plenerową imprezę sportowo-rekreacyjną pod nazwą Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o ,,Puchar Cieszyńskiej Krainy”, którą rozegrano w sobotę 28 czerwca w Goleszowie. Kisielowianie, już po raz kolejny, odnieśli bezapelacyjne zwycięstwo w generalnej klasyfikacji drużynowej Pikniku, zdobywając aż 276 punktów. Drugie miejsce wywalczyła reprezentacja Cisownicy, która zgromadziła łącznie 127 pkt. Na najniższym stopniu podium stanęli zawodnicy z Godziszowa (125 pkt). Warto podkreślić, że łącznie we wszystkich konkurencjach indywidualnych wzięło udział  628. zawodników, co stanowi rekordową obsadę w kilkunastoletniej historii pikników sportowych organizowanych przez Gminę Goleszów. Tegoroczny Piknik Sportowo-Strażacki odbywał się w ramach projektu Gminy Goleszów pod nazwą „Sportowa Gmina Goleszów”, dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Za przygotowanie i przeprowadzenie Pikniku odpowiadali Tomasz Jaszowski – Zastępca Wójta Gminy Goleszów oraz Przemysław Misiarz – Koordynator projektu „Sportowa Gmina Goleszów” we współpracy z Marianem Machalicą – Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej »

Piknik Sportowo-Strażacki Gminy Goleszów o „Puchar Cieszyńskiej Krainy”

Sobota, 28 czerwca 2014 roku  – godz. 14.00

stadion przy ul. Sportowej 2 w Goleszowie

 

Impreza ta odbywać się będzie w ramach projektu Gminy Goleszów pod nazwą ,,Sportowa Gmina Goleszów", dofinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów"
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

więcej »

„Idymy razym kapke dali” - systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu – to kolejny wspólny projekt partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia (Republika Czeska). W ramach projektu, przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zorganizowane zostały m.in. dwie największe imprezy w naszej gminie, a mianowicie Dni Gminy Goleszów (31 sierpnia – 1 września 2013 r.) oraz VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich (22 czerwca 2013 r.). Rolę tzw. partnera wiodącego projektu pełniła Gmina Goleszów, a partnerami były Gmina Wędrynia i Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie.

więcej »

UDÁLOSTI

Reprezentace Kisielowa dominovala na sportovně – hasičském pikniku obce Golezsów „O pohár Těšínské krajiny”, který se uskutečnil v sobotu 28. června v Goleszowie. Kisielowianie již poněkolikáté zvítězili v celkové klasifikaci družstev. Celkem získali 276 bodů. Na druhém místě skončila reprezentace Cisownicy se 127 body. Třetí místo obsadili závodníci z Godziszowa s 125 body. Nutno podotknout, že ve všech individuálních konkurencích startovalo 628 závodníků, což znamená rekordní účast v několika leté historii. Letošní Sportovně – hasičský piknik se uskutečnil v rámci projektů obce Goleszów pod názvem „Sportovní obec Goleszów”, spolufinancován z prostředků Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci akce  „Provádění strategií místního rozvoje malých projektů” pokrytý programem Rozvoj venkova na období 2007 - 2013 Za přípravu a organizaci pikniku zodpovídali Tomasz Jaszowski – zástupce starosty obce  Goleszów a také  Przemysław Misiarz – Koordinátoem projektu „Sportovní obec Goleszów” ve spolupráci s Marianem Machalicą – Velitelem Městského sdružení dobrovolných hasičských sborů polské republiky.

více »

Sportovně – hasičský Piknik Obce Goleszów o „Pohár Těšinské krajiny”

 Sobota 28. června 2014   – v  14.00 hod.

stadión ul. Sportowa 2 v Goleszowie 

 

Táto akce bude probíhat v rámci projektu obce Goleszów pod názvem  ,,Sportovní obec Goleszów", která je financována z prostředků Evropského zemědělského fondu na rozvoj venkova v rámci akce ,,Provádění strategií místního rozvoje pro malé projekty" 
v rámci programu rozvoje venkova v období 2007-2013

 

více »

„Jdeme společně trochu dál” - systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu – to je další společný projekt partnerských obcí Goleszowa a Vendryně (Česká republika). V rámci projektu, za účasti finančních prostředků z Evropské Unie, byly zorganizovány dvě největší akce v naší obci -  Dny obce Goleszów (31. srpna – 1. září 2013) a VII. Přeshraniční Sportovní Piknik partnerských obcí (22. června 2013). Úlohu tzv. vedoucího partnera projektu plnila obec Goleszów a partneři byli obec Vendryně a Kulturní středisko GOK v Goleszowie.

více »