WYDARZENIA

W sobotę, 14 września 2013 roku, w Wędryni miała miejsce Olimpiada Gmin Partnerskich. Impreza ta odbyła się w ramach projektu „Idymy razem kapke dali“ – systemowa współpraca partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu.  Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej Olimpiady została drużyna z Wędryni (Republika Czeska), która uzyskała 240 punktów. Na drugim miejscu uplasowali się zawodnicy z Kisielowa z identyczną liczbą punktów. O końcowym zwycięstwie zadecydował więc rzut kostką. Trzecie miejsce zajął Nydek (Republika Czeska) – 196 punktów, czwarte Ćierne (Słowacja) – 168 punktów,  piąte Cisownica – 159 punktów, szóste Bystrzyca (Republika Czeska) – 128 punktów, a siódme Goleszów – 118 punktów. Tegoroczną edycji Olimpiadę Gmin Partnerskich otworzył starosta Gminy Wędrynia inż. Rudolf Bilko. Na uroczystości otwarcia imprezy obecni byli również: Krzysztof Glajcar – wójt partnerskiej Gminy Goleszów, Jan Konečný – starosta Gminy Nydek, Ladislav Olšar – starosta Gminy Bystrzyca,  a także  Pavol Gomola - starosta Gminy Čierne.

 

 

więcej »

14 września 2013 roku od godziny 13.00 w Wędryni odbywać się będzie miała miejsce Olimpiada Gmin Partnerskich. Impreza ta odbędzie się w ramach projektu „Idymy razym kapke dali“ – systemowa współpraca partnerskich gmin Goleszów i  Wędrynia w obszarze kultury i sportu. Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  W tegorocznej edycji Olimpiady wezmą udział drużyny z Goleszowa, Kisielowa, Cisownicy, Nydku, Bystrzycy, Čiernego i Wędryni.

 

 

więcej »

Gminne dożynki to zawsze niezwykła okazja nie tylko do tego, by się spotkać, ale przede wszystkim, by podziękować za plony. Jest to także okazja do świętowania i zabawy. Piękny, długi i kolorowy korowód, który w ostatnim dniu sierpnia przejechał ulicami Goleszowa zgromadził rzesze publiczności. Częstowano bułkami upieczonymi z tegorocznej mąki, kołoczami, kiełbasą, miodulą, cukierkami. Święto żniw przyszło nam celebrować w towarzystwie licznych gości. Oprócz władz lokalnych i powiatowych, posłów, duchownych, dopisali także mieszkańcy całej naszej gminy. Nie zabrakło przyjaciół mieszkających najbliżej nas - w Wędryni (Republika Czeska), z gminy Reiskirchen z Niemiec oraz z Goleszowa w powiecie mieleckim. Tym razem gospodarzami dożynek byli państwo Justyna i Janusz Gajdzicowie z Cisownicy.

 

 

 

więcej »

UDÁLOSTI

V sobotu 14.09.2013 se uskutečnila ve Vendryni Olympiáda partnerských obcí. Tato akce proběhla v rámci projektu:“Jdeme společně trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika  – Polská republika 2007 – 2013. Celkovýn vítězem se stalo družstvo z Vendryně , které získalo 240 bodů. Na druhém místě se umístili závodníci z Kisielowa se stejným počtem bodů. O vítězi rozhodl hod kostkou. Třetí místo obsadil Nýdek - 196 bodů, čtvrté místo Čierne -  168 bodů, páté místo Cisownica  - 159 bodů, šesté místo Bystřice -  128 bodů a sedmé místo obsadil Goleszów -  118 bodů. Olympiádu zahájil starosta obce Vendryně ing. Rudolf Bilko. Na zahájení byli přítomni Krzysztof Glajcar z partnerské obce Goleszów, Jan Konečný – starosta obce Nýdek, Ladislav Olšar – starosta obce Bystřice a starosta obce Čierne – Pavol Gomola.

více »

Dne 14.9.2013 se uskuteční ve Vendryni od 13 hod. Olympiáda partnerských obcí. Tato akce se uskuteční v rámci projektu:“Jdeme společně trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských obcí Golezowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. Letošního ročníku se zúčastni družstva z Goleszowa, Kisielowa, Cisownicy, Nýdku, Bystřice, Čierneho a Vendryně.

více »

Obecní dožínky jsou vždy příležitosti setkat se, ale nejen to, především slouží k poděkování za úrodu.

Je to také příležitost pro odpočinek a zábavu.  Pěkného, dlouhého a barevného průvodu se zúčastnilo hodně lidí. Častovalo se houskami upečenými z letošní mouky, koláči, salámem, medovinou a sladkostmi. Svátek žní jsme strávili s mnohými hosty. Kromě vládních představiteli, knězi, nechyběli i přátelé z Vendryně (Česká republika), z obce Reiskirchen z Německa a také z Goleszowa (Mielec).

Letošními hospodáři dožínek byli manželé Justyna a Janusz Gajdzicowie z Cisownicy.

 

více »