WYDARZENIA

14 września 2013 roku od godziny 13.00 w Wędryni odbywać się będzie miała miejsce Olimpiada Gmin Partnerskich. Impreza ta odbędzie się w ramach projektu „Idymy razym kapke dali“ – systemowa współpraca partnerskich gmin Goleszów i  Wędrynia w obszarze kultury i sportu. Projekt ten jest współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.  W tegorocznej edycji Olimpiady wezmą udział drużyny z Goleszowa, Kisielowa, Cisownicy, Nydku, Bystrzycy, Čiernego i Wędryni.

 

 

więcej »

Gminne dożynki to zawsze niezwykła okazja nie tylko do tego, by się spotkać, ale przede wszystkim, by podziękować za plony. Jest to także okazja do świętowania i zabawy. Piękny, długi i kolorowy korowód, który w ostatnim dniu sierpnia przejechał ulicami Goleszowa zgromadził rzesze publiczności. Częstowano bułkami upieczonymi z tegorocznej mąki, kołoczami, kiełbasą, miodulą, cukierkami. Święto żniw przyszło nam celebrować w towarzystwie licznych gości. Oprócz władz lokalnych i powiatowych, posłów, duchownych, dopisali także mieszkańcy całej naszej gminy. Nie zabrakło przyjaciół mieszkających najbliżej nas - w Wędryni (Republika Czeska), z gminy Reiskirchen z Niemiec oraz z Goleszowa w powiecie mieleckim. Tym razem gospodarzami dożynek byli państwo Justyna i Janusz Gajdzicowie z Cisownicy.

 

 

 

więcej »

W imieniu zespołu realizującego projekt pod nazwą „Idymy razym kapke dali” – systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu - mam zaszczyt zaprosić Państwa na uroczyste obchody „Dni Gminy Goleszów”, które odbędą się w dniach 31.08 – 01.09. 2013 r. na placu pomiędzy Urzędem Gminy a Szkołą Podstawową w Goleszowie. Poniżej przedstawiam szczegółowy program dorocznego święta Gminy Goleszów, połączonego z Dożynkami Gminnymi.

 

więcej »

UDÁLOSTI

Dne 14.9.2013 se uskuteční ve Vendryni od 13 hod. Olympiáda partnerských obcí. Tato akce se uskuteční v rámci projektu:“Jdeme společně trochu dál“ – systémová spolupráce partnerských obcí Golezowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu. Tento projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR 2007 – 2013. Letošního ročníku se zúčastni družstva z Goleszowa, Kisielowa, Cisownicy, Nýdku, Bystřice, Čierneho a Vendryně.

více »

Obecní dožínky jsou vždy příležitosti setkat se, ale nejen to, především slouží k poděkování za úrodu.

Je to také příležitost pro odpočinek a zábavu.  Pěkného, dlouhého a barevného průvodu se zúčastnilo hodně lidí. Častovalo se houskami upečenými z letošní mouky, koláči, salámem, medovinou a sladkostmi. Svátek žní jsme strávili s mnohými hosty. Kromě vládních představiteli, knězi, nechyběli i přátelé z Vendryně (Česká republika), z obce Reiskirchen z Německa a také z Goleszowa (Mielec).

Letošními hospodáři dožínek byli manželé Justyna a Janusz Gajdzicowie z Cisownicy.

 

více »

Jménem skupiny, která realizuje  projekt pod nazvem „Jdeme společně trochu dál” – systémová spolupráce partnerských obcí Goleszowa a Vendryně v oblasti kultury a sportu, Vás chci srdečně pozvat na oslavy „Dny obce Goleszowa”, které se uskuteční ve dnech 31.08 – 01.09. 2013 na ploše mezi Obecním úřadem a  Základní školou v Goleszowie. Níže uvádím celý program naších oslav Obce Goleszowa, spojeného s obecními dožínkami.

více »