Co warto zobaczyć
Goleszów

Warto zobaczyć

Goleszów

- Izba Oświęcimska w podziemiach Gminnego Ośrodka Kultury, upamiętniająca fakt istnienia w czasie II wojny światowej w Goleszowie filii KL Auschwitz-Birkenau.

- akwen „Ton” – wymarzone miejsce dla amatorów wędkowania.

- kompleks skoczni narciarskich „Olimpii” Goleszów – tworzą go skocznie o punktach krytycznych K-15, K-30 i K-45.

-  kościół ewangelicko-augsburski zbudowany w 1793 r. w stylu neoromańskim.

- kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Michała Archanioła zbudowany w stylu neobarokowym w latach 1913-21.

- plebania Parafii Rzymsko - Katolickiej z końca XIX w.

- plebania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z końca XVIII w.

- późnobarokowa rzeźba kamienna św. Jan Nepomucena - figura przydrożna z I połowy XIX w. (obok kościoła rzymskokatolickiego).

- Izba Spadochroniarzy Polskich w Domu Ludowym w Goleszowie Równi.

- plac pomiędzy Szkołą Podstawową a Urzędem Gminy z centralnie usytuowaną podświetlaną w nocy różnymi barwami piękną fontanną.

Bażanowice

- kościół ewangelicko-augsburski z 1981 r. projektu Stanisława Kwaśniewicza i Karola Gasia ze smukłą dzwonnicą.

- Późnobarokowa figura św. Jana Nepomucena z 1770 r.

Cisownica

- Izba Regionalna „U Brzezinów” –  autentyczny obraz życia codziennego  mieszkańców  tej wsi z początków XX w.

- Mała Książnica Cisownicka – znajduje się w niej bogaty księgozbiór starodruków, ksiąg i dokumentów.

- Izba Pamięci „Gajdzicówka” – upamiętniająca pierwszego polskiego chłopa bibliofila Jurę Gajdzicę z Cisownicy.

- kościół ewangelicko-augsburski.

- rezerwat  cisów „Zadni Gaj”.

- panorama na Górny Śląsk z punktu widokowego na Budzinie.

Dzięgielów

- zespół zamkowy z XV w., murowany, kilkakrotnie przebudowywany.

- Dom Opieki Diakonatu „Eben-Ezer”.

-„Pszczele Miasteczko” Jana Gajdacza na wzgórzu Mołczyn – unikatowa w skali europejskiej pasieka, wtopiona w piękny krajobraz dawnego kamieniołomu.

- Izba Regionalna w pomieszczeniach SP Dzięgielów, prowadzona przez Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa.

Godziszów

- góra Chełm – ośrodek sportów paralotniowych, miejsce rekreacji, pensjonat „Markis”, niegdyś na Chełmie mieściła się Szkoła Szybowcowa.

Kisielów

- skansen „Na Podlesiu” u państwa Bojdów – ekspozycja starych sprzętów codziennego użytku.

-  kościół ewangelicko-augsburski.

-  kościół  rzymsko-katolicki  p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Kozakowice Dolne i Górne

- kościół ewangelicko-augsburski

Leszna Górna

- kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Marcina, zbudowany w XVIII w. w stylu późnobarokowym.

- „Spowiedzisko” – leśna świątynia ewangelicka z czasów kontrreformacji.

- kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy.

Puńców

- kościół rzymsko-katolicki pod wezwaniem św. Jerzego (z XVI w.) – najstarszy istniejący kościół murowany w powiecie cieszyńskim, zbudowany w stylu późnogotyckim.

- kościół ewangelicko-augsburski Jana Chrzciciela.

- powozownia p. Andrzeja Lacela –  można tu zobaczyć kolekcję różnego rodzaju pojazdów konnych z przełomu XIX i XX w.


Plac przed UG Goleszów. Foto: P. Kłoda
Goleszowska fontanna. Foto: P. Kłoda
Kościół ewangelicko-augsburski w Bażanowicach. Foto: P. Kłoda
Izba Regionalna ,,U Brzezinów" w Cisownicy. Foto: T.Jaszowski
Izba Pamięci ,,Gajdzicówka". Foto: P.Kłoda
,,Pszczele Miasteczko" w Dzięgielowie. Foto: H. Mróz
Góra Chełm w Godziszowie widziana z Kisielowa. Foto: T. Jaszowski
Skansen ,,Na Podlesiu" w Kisielowie. Foto: P. Kłoda
Kościół ewangelicko-augsburski w Kozakowicach. Foto: P. Kłoda
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Lesznej Górnej. Foto: P. Kłoda
Powozownia p. A. Lacela w Puńcowie. Foto: P. Kłoda
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jerzego w Puńcowie. Foto: P. Kłoda
 

ZAJÍMAVOSTI
Goleszów

Zajímavosti

Goleszów

- Síň osvětimské paměti v podzemí Obecního kulturního střediska, připomínající skutečnost existence v Goleszovu v období II. světové války filiálky koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau.

- Vodní plocha „Ton”ideální místo pro rybáře

- Komplex skokanských můstků „Olympie” Goleszów – skokanské můstky s kritickým bodem K-15, K-30, K-45

- Evangelicko-augsburský kostel postaven v roce 1793 v novorománském slohu

- Římsko-katolický kostel sv. Michala Archanděla postaven v novobarokním  slohu v letech 1913-21.

- Fara Římsko-katolické farnosti z konce XIX. století

- Fara Evangelicko-augsburské farnosti z konce XVIII. století

- Myslivecká chata  a střelnice Mysliveckého sdružení „Hubertus”

- Bývalý kamenolom na svazích Jasionowe

- Pozděbarokní kamenná řezba sv. Jana Nepomuckého boží muka z první poloviny XIX. století (u římsko-katolického kostela)

- Síň polských parašutistů v Lidovém domu v lokalitě Goleszów-Równia

- Místo prezentace regionálního těšínského kroje (Kulturní dům)

Bažanowice

- Evangelicko-augsburský kostel

- Socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1770

Cisownica

- Regionální světnice „ U Brzezinů”autentický obrázek běžného života občanů této vesnice ze začátku XX. století

- Malá cisownická knihovna -  nachází se zde velký soubor starotisků, knih a dokumentů

- Pamětní světnice „Gajdzicówka” připomínající prvního polského sedláka – milovníka knih. Jedná se o  Juru Gajdzicu z Cisownice.

- Evangelicko-augsburský kostel

- Tisová rezervace „Zadni Gaj”

- Vyhlídka na Horní Slezsko z  vyhlídkového místa  na Budzinie

Dzięgielów

- Palácový komplex z XV. století , zděný, několikrát přestavovaný

- Dům péče diakonátu „Eben-Ezer”

- „Včelí městečko” Jana Gajdacza na návrší Molczyn v evropském měřítku unikátní včelín začleněn do pěkné krajiny starého kamenolomu

- Pamětní světnice při Základní škole

Godziszów

- Hora Chelm středisko paraglidingových sportů, rekreační místo, penzión „Markis”, původně se na Chelmu nacházela škola pro létání na kluzácích

Kisielów

- Skanzen „Na Podlesiu” u rodiny Bojdů expozice starého domácího vybavení

- Evangelicko-augsburský kostel

- Římsko-katolický kostel Nanebevzetí Nejsvětější Panny Marie

Kozakowice Dolne i Górne

- Kostel evangelicko - augsburski

Horní Lištná

- Římsko-katolický kostel sv. Martina postaven v XVIII. století v pozdněbarokním slohu

- Zpovědní místo „Spowiedzisko”lesní evangelická svatyně z doby kontrreformace

Puńców

- Římsko-katolický kostel sv. Jiřího  (z XVI. století) – nejstarší zděný kostel v těšínském okrese, postaveny v pozděgotickém slohu

- Evangelicko-augsburský kostel sv. Jana Křtitele

- Vozovna p. Andrzeje Lacela lze zde zhlédnout sbírku různorodých koňských potahů z přelomu XIX. a XX. století

 

 

 


Plac przed UG Goleszów. Foto: P. Kłoda
Goleszowska fontanna. Foto: P. Kłoda
Kościół ewangelicko-augsburski w Bażanowicach. Foto: P. Kłoda
Izba Regionalna ,,U Brzezinów" w Cisownicy. Foto: T.Jaszowski
Izba Pamięci ,,Gajdzicówka". Foto: P.Kłoda
,,Pszczele Miasteczko" w Dzięgielowie. Foto: H. Mróz
Góra Chełm w Godziszowie widziana z Kisielowa. Foto: T. Jaszowski
Skansen ,,Na Podlesiu" w Kisielowie. Foto: P. Kłoda
Kościół ewangelicko-augsburski w Kozakowicach. Foto: P. Kłoda
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Lesznej Górnej. Foto: P. Kłoda
Powozownia p. A. Lacela w Puńcowie. Foto: P. Kłoda
Kościół rzymskokatolicki pw. św. Jerzego w Puńcowie. Foto: P. Kłoda