Położenie gmin
Goleszów

W południowej części Polski, na terenie urokliwego krajobrazowo Pogórza Cieszyńskiego, będącego przedpolem Beskidu Śląskiego, jest położona gmina Goleszów.

Administracyjnie należy do województwa śląskiego i powiatu cieszyńskiego, obejmując jego południowo–zachodnią część. Jest to gmina wiejska, a w jej skład wchodzą miejscowości: Goleszów – największa wioska gminy, Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, Kisielów, Kozakowice Dolne i Górne, Leszna Górna oraz Puńców.

Powierzchnię gminy Goleszów wynoszącą prawie 66 km² (65,89 km²), zamieszkuje ponad 12 tysięcy mieszkańców, co sprawia, że gęstość zaludnienia wynosi tu ok. 180 osób/ km², czyli jest o blisko połowę większa od średniej dla Polski.

Gmina Goleszów sąsiaduje od wschodu z miastem Ustroń, od północy z miastem – gminą Skoczów i gminą Dębowiec, a od północnego-zachodu z miastem Cieszyn. Od południa, na długości ok. 19 km, gmina graniczy z Republiką Czeską.

Położenie Goleszowa przy ruchliwej drodze pomiędzy Cieszynem i Ustroniem oraz możliwość łatwego dojazdu do Republiki Czeskiej poprzez Leszną Górną oraz pobliski Cieszyn powoduje, że przez teren gminy przejeżdża wielu turystów. Najczęściej jednak zmierzają oni w stronę Ustronia, Wisły i Cieszyna albo kierują się do Republiki Czeskiej lub na Słowację, pomijając wiele ciekawych miejsc znajdujących się w gminie Goleszów. Przez wiele lat Goleszów był ważnym węzłem kolejowym. Niestety w ostatnich latach jego znaczenie zaczęło systematycznie spadać. Wpłynęła na to likwidacja połączeń na linii Bielsko - Cieszyn oraz zmniejszenie ich liczby na linii Katowice – Wisła. Być może jednak w najbliższych latach sytuacja poprawi się, ponieważ planuje się zwiększenie liczby połączeń kolejowych przebiegających przez Goleszów.


Goleszów z lotu ptaka. Foto: G. Fedrizzi
Centrum Goleszowa - widok lotniczy. Foto: G. Fedrizzi
 

Poloha obcÍ
Goleszów

V jižní části Polska, na úpatí malebné pahorkatiny Těšínského předhoří, které je předpolím Slezských Beskyd, se rozkládá Obec Goleszów.

 

Administrativně je součástí Slezského vojvodství a okresu Cieszyn a zahrnuje jeho jihozápadní část. Je to venkovská obec a skládá se z několika vesnic: Goleszów - největší vesnice a sídlo obce, Bażanowice, Cisownica, Dzięgielów, Godziszów, Kisielów, Kozakowice, Leszna Górna a Puńców.

Její rozloha činí téměř 66 km² (65,89 km²) s počtem obyvatel více než 12.000, proto hustota zalidnění je vysoká - asi 180 lidí /1 km², čili skoro o polovinu vyšší, než průměrně v Polsku.

Obec Goleszów od východu sousedí s městem Ustroń, od severu s městem - obcí Skoczów a obcí Dębowiec, a na severozápadě s městem Cieszyn. Na jihu v délce asi 19 kilometrů obec sousedí s Českou republikou.

 

Poloha Goleszowa u frekventované silnice Cieszyn - Ustroń a možnost snadného vjezdu do České republiky na hraničních přechodech Leszna Górna (Horní Líštná) a v nedalekém Cieszyně znamená, že územím obce prochází mnoho turistů. Nejčastěji ale směřují k Ustroni, Wisle a Cieszynu, nebo dál, do České republiky a na Slovensko, čímž přehlédnou spoustu zajímavých míst, která se v naši obci nacházejí. Po mnoho let Goleszów byl důležitým železničním uzlem. Bohužel, v posledních letech jeho důležitost začala stále klesat. Je to následkem likvidace železničních spojů  na trase Bielsko - Cieszyn a snižení jejich počtu na trase Katowice - Wisła. Ale možná v příštích letech se situace zlepší, protože se plánuje zvýšit počet spojů procházejících přes Goleszów.

 


Goleszów z lotu ptaka. Foto: G. Fedrizzi
Centrum Goleszowa - widok lotniczy. Foto: G. Fedrizzi