Wspólne projekty gmin partnerskich
Kolejny wspólny projekt UE partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia

 

  „Idymy razym kapke dali" - systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu
Projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Euroregion Śląsk Cieszyński

 

Rozpoczęła się rzeczowa realizacja kolejnego wspólnego projektu partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia (Republika Czeska). Tym razem dotyczy on systemowej współpracy partnerskiej obu samorządów w zakresie kultury i sportu. W ramach projektu, przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zorganizowane zostaną m.in. dwie największe imprezy w naszej gminie, a mianowicie Dni Gminy Goleszów (31 sierpnia – 1 września 2013) oraz VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich (22 czerwca 2013). Rolę tzw. partnera wiodącego projektu pełni Gmina Goleszów, a partnerami są Gmina Wędrynia i Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. 

Warto zaznaczyć, iż dotyczący systemowego współdziałania partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu projekt nawiązuje do wcześniej zrealizowanych przez obie gminy przedsięwzięć z udziałem dofinansowania z UE (w tym m.in.„Sport i turystyka bez granic”, „Goleszów i Wędrynia razem poprzez sport”, „Goleszów i Wedrynia wita”). Stąd też jego nazwa „Idymy razym kapke dali”, podkreślająca fakt, że po raz pierwszy obie partnerskie gminy będą realizowały w sposób systemowy projekt w dziedzinie kultury i sportu, a także nawiązująca do wcześniejszego projektu, zrealizowanego wspólnie przez goleszowski GOK i Gminę Wędrynia, pod nazwą „Idymy razym”. Elementem spajającym te dwie dziedziny oraz obie partnerskie gminy ma być wspólna promocja wydarzeń sportowych i kulturalnych, które odbywają się na terenie partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia. Promocja ta ma odbywać się głównie za pomocą wspólnej promocyjnej strony internetowej gmin partnerskich, która wykonana zostanie w trakcie realizacji projektu. 

 

W ramach realizacji projektu „Idymy razym kapke dali” jego partnerzy zrealizują poniżej przedstawione działania:

 

Gmina Goleszów: 

- zaprojektowanie i wykonanie wspólnej strony internetowej partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia, która będzie głównym narzędziem promocji imprez kulturalnych i sportowych, organizowanych przez te gminy,

- prowadzenie i bieżące aktualizowanie w/w strony, 

- przygotowanie i przeprowadzenie VII Transgranicznego Pikniku Sportowego Gmin Partnerskich (planowany termin imprezy – sobota, 22 czerwca  2013), 

- modernizacja sceny, niezbędnej przy organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-społecznym. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie: 

- organizacja Dni Gminy Goleszów 2013 (planowany termin imprezy – 31 sierpnia-1 września 2013), 

- opracowanie materiałów dotyczących dwudziestolecia działalności artystycznej Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” (w tym m.in. broszury jubileuszowej i prezentacji multimedialnej), 

- przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Jubileuszowego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”.

 

Gmina Wędrynia: 

- organizacja imprez „Śląski Drwal”, Olimpiada Gmin Partnerskich (wrzesień 2013), warsztaty twórców ludowych. 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację całości projektu wynosi 29.901 EUR (w tym Gmina Goleszów – 9.389 EUR, Gmina Wędrynia – 9.793 EUR, Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – 10.719 EUR). Projekt będzie realizowany przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Euroregion Śląsk Cieszyński. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem i uruchomieniem wspólnej promocyjnej strony internetowej partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia. Zakończenie realizacji całości projektu planowane jest na grudzień 2013 r.

 

Tomasz Jaszowski 

Zastępca Wójta Gminy Goleszów

 

 


 

Společné projekty partnerské obce
Kolejny wspólny projekt partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia

„Idymy razym kapke dali" - systemowa współpraca partnerska gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu
Projekt dofinansowany środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 – Euroregion Śląsk Cieszyński

 

 

Rozpoczęła się rzeczowa realizacja kolejnego wspólnego projektu partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia (Republika Czeska). Tym razem dotyczy on systemowej współpracy partnerskiej obu samorządów w zakresie kultury i sportu. W ramach projektu, przy udziale dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, zorganizowane zostaną m.in. dwie największe imprezy w naszej gminie, a mianowicie Dni Gminy Goleszów (31 sierpnia – 1 września 2013) oraz VII Transgraniczny Piknik Sportowy Gmin Partnerskich (22 czerwca 2013). Rolę tzw. partnera wiodącego projektu pełni Gmina Goleszów, a partnerami są Gmina Wędrynia i Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie. 

Warto zaznaczyć, iż dotyczący systemowego współdziałania partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia w obszarze kultury i sportu projekt nawiązuje do wcześniej zrealizowanych przez obie gminy przedsięwzięć z udziałem dofinansowania z UE (w tym m.in.„Sport i turystyka bez granic”, „Goleszów i Wędrynia razem poprzez sport”, „Goleszów i Wedrynia wita”). Stąd też jego nazwa „Idymy razym kapke dali”, podkreślająca fakt, że po raz pierwszy obie partnerskie gminy będą realizowały w sposób systemowy projekt w dziedzinie kultury i sportu, a także nawiązująca do wcześniejszego projektu, zrealizowanego wspólnie przez goleszowski GOK i Gminę Wędrynia, pod nazwą „Idymy razym”. Elementem spajającym te dwie dziedziny oraz obie partnerskie gminy ma być wspólna promocja wydarzeń sportowych i kulturalnych, które odbywają się na terenie partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia. Promocja ta ma odbywać się głównie za pomocą wspólnej promocyjnej strony internetowej gmin partnerskich, która wykonana zostanie w trakcie realizacji projektu. 

 

W ramach realizacji projektu „Idymy razym kapke dali” jego partnerzy zrealizują poniżej przedstawione działania:

 

Gmina Goleszów: 

- zaprojektowanie i wykonanie wspólnej strony internetowej partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia, która będzie głównym narzędziem promocji imprez kulturalnych i sportowych, organizowanych przez te gminy,

- prowadzenie i bieżące aktualizowanie w/w strony, 

- przygotowanie i przeprowadzenie VII Transgranicznego Pikniku Sportowego Gmin Partnerskich (planowany termin imprezy – sobota, 22 czerwca  2013), 

- modernizacja sceny, niezbędnej przy organizowaniu imprez o charakterze kulturalno-społecznym. 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie: 

- organizacja Dni Gminy Goleszów 2013 (planowany termin imprezy – 31 sierpnia-1 września 2013), 

- opracowanie materiałów dotyczących dwudziestolecia działalności artystycznej Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów” (w tym m.in. broszury jubileuszowej i prezentacji multimedialnej), 

- przygotowanie i przeprowadzenie Koncertu Jubileuszowego Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Goleszów”.

 

Gmina Wędrynia: 

- organizacja imprez „Śląski Drwal”, Olimpiada Gmin Partnerskich (wrzesień 2013), warsztaty twórców ludowych. 

 

Wnioskowana kwota dofinansowania na realizację całości projektu wynosi 29.901 EUR (w tym Gmina Goleszów – 9.389 EUR, Gmina Wędrynia – 9.793 EUR, Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie – 10.719 EUR). Projekt będzie realizowany przy udziale dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Euroregion Śląsk Cieszyński. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem i uruchomieniem wspólnej promocyjnej strony internetowej partnerskich gmin Goleszów i Wędrynia. Zakończenie realizacji całości projektu planowane jest na grudzień 2013 r.

 

Tomasz Jaszowski 

Zastępca Wójta Gminy Goleszów