Szlaki spacerowe
Goleszów
Szlak ,,Goleszów– Cisownica (dojściowy)

SZLAK NR 5 (DOJŚCIOWY) GOLESZÓW – CISOWNICA

 

Oznaczenie szlaku spacerowego Goleszów - Cisownica: kolor żółty
Długość trasy: 5,0 km (szlak dojściowy do szlaku spacerowego „Cisownickiego”)
Suma podejść: około 100 metrów
Czas przejścia: 1-1,5 godz.

 

Szlak prowadzi południowym zboczem Jasieniowej i północnym zboczem Machowej (Machuli). Jest to szlak łatwy i bardzo widokowy.

 

Przebieg i opis szczegółowy szlaku

Od budynku Gminnego Ośrodka Kultury idziemy w prawo ul. Cieszyńską (30 metrów), w kierunku południowym, następnie ok. 50 m. ul. Grabową, po czym prosto w górę ul. Jasną (zgodnie ze szlakiem „Jasieniowa”). Po 250 metrach dochodzimy do skrzyżowania z ul. Słoneczną. Idąc dalej w górę ul. Jasną po 100 metrach doszlibyśmy do jeziorka „Ton” (opis akwenu przy szlaku „Jasieniowa”). Z ulicy Słonecznej po kolejnych 300 metrach skręcamy w lewo w ul. Górską. Schodzimy teraz lekko w dół aż do ul. Ustrońskiej (droga powiatowa - duży ruch - jednak obok jest chodnik dla pieszych). Idziemy w prawo ul. Ustrońską i po około 300 metrach skręcamy w prawo w ul. Stromą, którą, jak sama nazwa wskazuje, podchodzimy dosyć stromo w górę, przechodząc przez przysiółek Goleszowa zwany „Goruszka”. Po przebyciu 400 metrów, od ul. Stromej odchodzi w prawo ul. Pod Goruszką, przy której mieszka pani Lidia Lankocz, choreograf i kierownik artystyczny Z.P. i T. „Goleszów” oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie, w wolnych chwilach trudniąca się haftowaniem żywotków (elementu cieszyńskiego stroju kobiecego). Aby obejrzeć technikę haftowania, najlepiej uzgodnić termin telefonicznie lub skontaktować się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie (43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 25, tel. 33 479 05 21).

Szlak żółty podąża jednak dalej ul. Stromą, która teraz łagodnie schodzi w dół. W tym miejscu roztacza się piękny widok w kierunku północnym i wschodnim. Na północnym- zachodzie widzimy wzniesienie koło wsi Ogrodzona, na prawo od niego wzgórze Chełm i znajdujący się przed nim Goleszów. Na prawo od Chełmu, nieco w głębi jest zalesiona Górka Wilamowicka i miasto Skoczów, a bliżej nas w kierunku północno-wschodnim wieś Kozakowice i dzielnica Ustronia–Nierodzim. W głębi panoramę zamyka część pasma Błatniej (od Zebrzydki po Łazek) oraz pojedyncze wzgórza Bucze (418 m) i Górka. Najbliżej nas, po wschodniej stronie jest pasmo Równicy i Orłowej, a za nimi w głębi grzbiet widocznej Baraniej Góry oraz, pomiędzy Orłową i Równicą, szczyt Skrzyczne (1257 m), z charakterystyczną wieżą przekaźnikową na szczycie. U stóp Równicy – piramidy Ustronia - Zawodzia oraz zwracający uwagę budynek hotelu „Belweder”. Przed nami, nieco po prawej, wyniosła Mała Czantoria, a przed nią Machowa, w kierunku której teraz się udajemy. Od południa, blisko nas, jest schodzący w kierunku wschodnim grzbiet Jasieniowej z widocznym w postaci ogromnej szczerby w grzbiecie, dawnym kamieniołomem. Równolegle do ul. Stromej, ale znacznie niżej biegnie szosa Cieszyn - Ustroń.

Ulicą Stromą dochodzimy po ok. 400 metrach do ul. Zielonej, którą teraz podążamy prosto, aż do osiedla o nazwie „Raj”. Pomiędzy kilkoma domami kończy się droga asfaltowa. My kierujemy się w prawo, idąc wąską ścieżynką prowadzącą polami, do widniejącego przed nami lasu (250 m). Po wejściu do niego, przekraczamy potok Cieplica i po ok. 100 metrach docieramy do pomnika Jerzego Wisełki - działacza SL-BCH, który zginął tu od kul hitlerowskich 15 kwietnia 1944 roku. Lasem mieszanym (z jaworem, dębem i świerkiem) dochodzimy wkrótce do drogi powiatowej Cieszyn – Cisownica, którą idziemy w prawo ok. 20 metrów, po czym przekraczamy ją i skręcamy w lewo na widoczną drogę asfaltową, biegnącą zachodnimi zboczami Machowej (462 m). Podążamy nią ok. 250 metrów, częściowo przez las, a następnie skręcamy w lewo, w górę, drogą asfaltową, która wiedzie nas w kierunku wschodnim pomiędzy nowymi budynkami osiedla położonego na południowych zboczach Machowej. W najwyższym punkcie osiągamy wododział Wisły i Odry, z którego roztacza się wspaniały widok.

W kierunku południowym znajduje się potężna Mała Czantoria. Przed nią wzgórza Cis, Malcowa i Grodzisko. Bardziej na prawo grzbiet Zadniego Gaju - wschodniego pasma góry Tuł. Pomiędzy Zadnim Gajem i Grodziskiem wyłania się w głębi szczyt Ostrego.

W kierunku południowo - zachodnim i zachodnim widzimy pasma górskie Beskidu Śląsko - Morawskiego, z charakterystycznym szczytem Jaworowego (na szczycie widać przekaźnik telewizyjny) oraz Lysej Hory - najwyższego szczytu tego Beskidu ze stacją nadawczą na wierzchołku. W kierunku zachodnim, blisko nas, są pola uprawne, wśród których swoje źródła ma Łabański - źródłowy odcinek potoku Puńcówka. Nieco głębiej – zalesiony szczyt Mołczyna nad Dzięgielowem. Uwagę przyciągają też dymiące kominy huty w Trzyńcu. Na wschodzie widnieje Równica i Mała Czantoria, a między nimi szczyt Skrzycznego z przekaźnikiem telewizyjnym.

Po minięciu ostatniego domu (po prawej stronie) opuszczamy drogę i wchodzimy na wąską ścieżynkę prowadzącą po łące do lasu (ok. 50 m). Dalej ścieżka biegnie lasem w dół, południowo-wschodnimi zboczami Machowej. Cała Machowa porośnięta jest lasem z dominacją grabu i buka. Na jej szczycie znajduje się miedzy innymi okazały buk mający w przybliżeniu 40 okazałych konarów. Obwód pnia tego drzewa wynosi około 3,5 m, natomiast rozpiętość korony przekracza 20 metrów. Charakterystyczny kształt korony i pnia tego drzewa przyczynił się do nadania mu bajkowej nazwy – „Baba Jaga”. Na Machuli (Machowej) występuje szereg roślin chronionych np. wawrzynek wilczełyko, lilia złotogłów, przylaszczka pospolita. Jest to też jedno z najliczniejszych stanowisk storczyka bladego w Polsce – w niektórych latach możemy podziwiać nawet kilka tysięcy tych pięknych, żółto kwitnących roślin. Towarzyszą mu inne storczyki, m.in. gnieźnik leśny, listera jajowata czy storczyk męski.

Po ok. 200 metrach ścieżka dosyć stromo schodzi w dół. Po wyjściu z lasu widzimy przed nami drogę biegnącą przez Cisownicę. Dochodzimy do niej i kierujemy się w prawo, przechodząc obok znajdującego się po naszej lewej stronie tartaku pana Szymańskiego. Jest to duży i nowoczesny zakład zajmujący się obróbką drewna. Po 300 metrach w lewo odchodzi droga asfaltowa, przy której jest tablica informująca, że możemy tędy dojść do Izby Regionalnej „U Brzezinów”. Idąc dalej szosą obok potoku Cisówka i mijając po lewej stronie remizę OSP w Cisownicy, dochodzimy do Świetlicy Gminnej w Cisownicy, przy przystanku autobusowym, gdzie kończy się szlak żółty.


 
« powrót

TURISTICKÉ TRASY
Lorem
STEZKA Č. 5 (PŘÍSTUPOVÁ) GOLESZÓW – CISOWNICA

STEZKA Č.  5 (PŘÍSTUPOVÁ) GOLESZÓW – CISOWNICA

 

Označení  procházkové stezky Goleszów - Cisownica: žlutá značka
Délka trasy: 5,0 km (přístupová trať do stezky "Cisownická")
Stoupání: asi 100 metrů
Čas procházky: 1 - 1,5 hodiny

 

 

Stezka vede jižním úbočím Jasieniowy a severním Machowy (Machuly). Jedná se o nenáročnou a velmi výhlídkovou trasu.

 

Podrobný průběh a popis trasy

Od budovy Obecního kulturního střediska se ubíráme doprava ulicí Cieszyńskou (30 m) směrem na jih, pak asi 50 m ulicí Grabowou a rovnou nahoru ulicí Jasnou (podle stezky "Jasieniowa"). Po 250 m se dostname na křižovatku s ulicí Słonecznou. Půjdeme-li dále vzhůru ulicí Jasnou, pak po asi 100 m dorazíme k jezírku "Ton" (popis u stezky "Jasieniowa"). Ulicí Słonecznou zatočíme doleva, a po dalších 300 m dorazíme k ulici Górska. Nyní sejdeme mírně dolů k ulici Ustrońska (okresní rušná cesta, vedle ovšem běží pěší chodník). Jdeme doprava ulicí Ustrońskou a po asi 300 m odbočíme doprava a vydáme se ulicí Stromou, kterou (jak již název napovídá) dosti prudce stoupáme podél kolonie Goleszowa zvanou „Goruszka”. Po zdolání asi 400 m od ulice Stroma běží doprava ulice „Pod Goruszką”, při které bydlí Lidia Lankocz, choreografka a umělecka vedoucí Souboru písně a tance „Goleszów”, a také ředitelka Obecního kulturního střediska v Goleszově, jež se ve volných chvílích věnuje vyšívání „životků” (prvek těšínského kroje). Chceme-li zhlédnout techniku vyšívky, můžeme dohodnout termín telefonicky nebo kontaktovat Okresní kulturní stredisko v Goleszowie.

Žlutá  stezka míří ovšem dál ulicí Stromou, která klesá nyní jemně dolů. V tomto místě se rozprostírá hezký pohled ve směru na sever a východ. Severozápadně vidíme vyvýšení kolem vesnice Ogrodzona, napravo pak Chełm, trochu hlouběji jsou lesnatá Górka Wilamowicka a Skoczów. Blíže k nám na severovýchod vesnice  Kozakowice  a čtvrt Ustroně – Nierodzim. Vzadu panorámu uzavírá kus pásma Błatni (od Zebrzydky k Łazkám) a osamnělá návrší Bucze (418 m) a Górka. Nejblíže od východu jsou patrná pásma Równici a Orłowy, vzadu pak  Baraní hora a mezi Równicou a Orłowou,  štít Skrzyczne (1257 m), s charakteristickou reléovou věží na vrcholu. U úpatí Równici - pyramidy Zawodzie a poutající pozornost  budova hotelu "Belweder“. Před námi, trochu zprava, strmá Malá Čantoryje, a před ní Machowa, ke které nyní směřujeme. Blízko nás, od jihu, pozorujeme klesající ve směru na východ hřeben Jasieniowy s jevícím se v podobě obrovské štěrbiny v hřbetu dávným kamenolomem. Paralelně s ulicí Stromou, ovšem podstatně níž, běží silnice Cieszyn - Ustroń.

Ulicí Stromou po asi 400 m dorazíme k ulici Zielona, níž jdeme teď rovně ke kolonii ,"Raj". Vedle několika domů, asfaltová cesta končí.Míříme doprava a jedme úzkou pěšinkou mezi poli do lesa (250 m). V lese přejdeme přes potok Cieplica a po asi 100 m dorazíme k pomníku Jerzyho Wisełky – aktivisty SL – BCH (protinacistický odboj), jenž byl tu zastřelen hitlerovci  15.4.1944.  Projdeme smíšeným lesem (s javorem, dubem a smrkem) a brzy narazíme na okresní silnici Cieszyn – Cisownica.  Půjdeme asi 20 m vpravo, pak projdeme skrz ní  a západním svahem Machowy (462 m). Po asi 250 m, částečně lesem, odbočíme doleva, nahoru, asfaltovou silnicí, která nás povede na východ mezi novými budovami umístěnými na jižních svazích Machowy. V nejvyšším bodu se ocitneme na vodním předělu Wisly a Odry, odkud se rozprostírá nádherný pohled.

Na jihu pozorujeme mohutnou Malou Čantoryjí. Před ní návrší Cis, Malcowa a Grodzisko. Více vpravo hřbet Zadniho Gaje - východního ramene hory Tuł. Mezi Zadnim Gajem  a Grodziskem se v hloubi vynořuje vrchol Ostrého.

V jihozápadním a západním směru vidíme horstva Moravsko - slezských Beskyd, s charakteristickým vrcholem Javorového (televizní relé) a Lysé hory - nejvyššího štítu tohoto pásma s vysílací stanicí na vrcholu. Blízko k nám ve směru na západ se rozkládají orné půdy, mezi kterými vyvěrá potok Łabański – pramenový úsek potoka Puńcówka. Trochu hlouběji – zalesněný vrchol Mołczynu nad Dzięgielowem. Neuniknou Vám také čoudící komíny huti v Třinci. Na východě spatříme Równicu a  Malou Čantoryji, a mezi nimi pak vrchol Skrzyczne s televizním relé. P

Jdeme dál. Po projití kolem posledního domu (po pravé straně) necháme cestu a vejdeme na úzkou pěšinku, jež vede loukou k lesu (asi 50 m). Dále stezka vede lesem dolů jihovýchodními svahy Machowy. Celá Machowa je porostlá lesem s převahou habru a buku. Na vrcholu roste mimo jiné impozatní buk, s přibližně 40 velkými větvi. Obvod kmene tohoto stromu činí cca 3,5m zatímco rozpětí koruny přesahuje 20 m. Díky svému charakteristickému  tvaru koruny a kmene, byl tento strom pojmenován přímo  pohádkovým názvem  - „Ježibaba“.  Na Machuli /Machowej/ najdeme  mnoho chráněných rostlin jako np. lýkovec jedovatý, lilie zlatohlavá, jaterník podléška. Je to jedno z nejdůležitějších míst výskytu v Polsku  vstavače bledého. V některých letech jsme mohli obdivovat až několik tisíc těchto krásných, žlutě-kvetoucích rostlin. V jeho sousedství poměrně často vystupují orchideje, mezi jinýma hlístník hnízdák, bradáček vejčitý a vstavač mužský pravý.

 

Po asi 200 m stezka klesá dosti prudce dolů. Opouštíme les a před sebou máme cestu procházející Cisownicou. Dojdeme k ní a míříme doprava. Mineme ležící po levé straně  pilu pana Szymańského. Jde o velký a  moderní podnik na zpracování dřeva. Asi 300 m dále odkloňuje doleva asfaltová cesta, u které je cedule, že lze tudy dojít k Regionální izbě "U Brzezinów". Pokračujeme silnicí podél potoka Cisówka, mineme (po levé straně) požární zbrojnici OSP, a dorazíme k obecnímu klubu v Cisownici u autobusové zastávky, kde žlutá značka končí.


 
« návrat