Szlaki spacerowe
Goleszów
Szlak ,,Partyzancki"

SZLAK NR 7 – „PARTYZANCKI”

 

Oznaczenie szlaku spacerowego „Partyzanckiego”: kolor czerwony
Długość trasy: 3,0 km

Suma podejść: około 200 metrów

Czas przejścia: 1–1,5 godz.

 

Szlak „Partyzancki” jest najnowszą trasą spacerową, która umożliwia poznanie przyrody i historii najwyżej położonej części gminy Goleszów (w obrębie masywu Małej Czantorii), znajdującej się już na terenie Beskidu Śląskiego. Szlak ten prowadzi przez obszar chroniony „Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego”, który pokrywa się tu terytorialnie ze Specjalnym Obszarem Ochrony Siedlisk „Beskid Śląski” (sieć Natura 2000). Turystów na pewno zachwyci piękno i różnorodność szaty roślinnej, bogactwo świata zwierzęcego oraz duże urozmaicenie rzeźby, które można spotkać na tej trasie. Ze względu na dużą różnicę wysokości, którą należy pokonać na niewielkiej odległości, szlak ten jest dosyć trudny i wymaga niezłego przygotowania turystycznego.

 

Przebieg i szczegółowy opis szlaku

Szlak rozpoczyna się w Cisownicy na Podlesiu, w najwyższym punkcie, który osiąga szlak „Cisownicki”. Wraz z czarnym szlakiem turystycznym na Wielka Czantorię, początkowo podchodzimy w górę, przechodząc koło kilku zabudowań i po 200 metrach docieramy do leśnego traktu i miejsca, gdzie niegdyś był usytuowany szlaban.

Idąc prosto traktem leśnym, w kierunku przejścia granicznego Cisownica - Nydek (żółty szlak górski) możemy dojść (również za znakami czerwonymi szlaku „Partyzanckiego”) po około 200 metrach do tzw. „Spowiedziska – leśnej „świątyni”- miejsca modłów ewangelików w czasach Kontrreformacji w XVIII wieku. Za potokiem, po lewej stronie, na niewielkiej śródleśnej polanie, znajduje się źródło i brzozowy krzyż.

 

Od dawnego stanowiska szlabanu, szlak „Partyzancki” - wspólnie z czarnym szlakiem turystycznym na Czantorię - skręca niemal pod kątem prostym w lewo, pod górę. Początkowo ścieżka łagodnie wznosi się najpierw przez młody, a później wysoki las świerkowy. Po około 500 metrach rozpoczyna się bardzo strome,  dwustumetrowe podejście, które wyprowadza na małą platformę. Tu w lewo, stromo w górę, odchodzi czarny szlak na Małą Czantorię. Szlak „Partyzancki” skręca natomiast w prawo, o czym informuje drogowskaz przykręcony do drzewa. Stąd około 12 minut (600 metrów) do Pomnika Partyzantów. Znaki czerwone prowadzą najpierw polną drogą, ale wkrótce potem mało widoczną ścieżką (należy uważnie patrzeć na znaki czerwone na drzewach). Sam pomnik znajduje się w odległości 1,5 km od początku trasy, na wysokości 724 m n.p.m. - o czym informuje znajdująca się przy nim tablica

 Tutaj 30 listopada 1943 roku, partyzanci z Oddziału „Czantoria”, działający na tym terenie zostali otoczeni i zabici w walce. Pomnikiem upamiętniającym ich bohaterską śmierć, opiekuje się Koło Gminne PTTK nr 19 „Ślimoki” w Goleszowie.

Od pomnika zaczynamy schodzić w lewo w dół, widoczną ścieżką, do biegnącej około 200 metrów niżej drogi leśnej. Drogą tą kierujemy się w prawo i po około 400 metrach dochodzimy do granicy państwa. Jest to dawne turystyczne przejście graniczne. W lewo odchodzi droga do Nydku (Republika Czeska). My zaś kierujemy się w prawo i lekko pod górę idziemy dalej leśną drogą, którą po 500 metrach docieramy do wspomnianego wcześniej „Spowiedziska”, od którego wracamy do stanowiska dawnego szlabanu (2,80 km trasy). W tym miejscu zamykamy pętlę i zaczynamy schodzić w dół. Na 3,0 km trasa kończy swój bieg - znów jesteśmy na Podlesiu w Cisownicy, w miejscu gdzie przebiega szlak „Cisownicki”.

 


 
« powrót

TURISTICKÉ TRASY
Lorem
STEZKA Č. 7– „PARTYZÁNSKÁ”

STEZKA Č.  7– „PARTYZÁNSKÁ”

 

Označení  procházkové stezky "Partyzánská": červená značka
Délka trasy:
3,0 km

Stoupání: asi 200 metrů

Čas procházky: 1 – 1,5 hod.

 

Stezka "Partyzánská" je nejnovější procházkovou trasou, která umožňuje poznat přírodu a historií nejvyšší části obce Goleszów (v okruhu masívu Malé Čantoryje), jež se nachází již v Slezských Beskydech. Tato stezka vede chráněným územím „Chráněná oblast Slezských Beskyd“, které se  pokrývá teritoriálně s části území  Natura 2000, která je určena k ochraně nejvzácnějších a nejvíce ohrožených druhů živočichů, rostlin a nejvzácnějších přírodních stanovišť na území Evropské unie. Záměrem Natury 2000 je ochrana biologické rozmanitosti a jednotlivá území jsou navrhována podle přesně stanovených kritérií.

Turisty jistě potěší krása a rozmanitost vegetace, bohatství světa zvířat a místního reliéfu, které lze potkat na této trase. Vzhledem k velkému výškovému rozdílu, který musí být zdolán na krátké vzdálenosti, stezka je poměrně náročná a vyžaduje docela dobrou turistickou přípravu.

 

Podrobný popis trasy

Stezka začíná v Cisownici „Na Podlesiu“, v nejvyšším bodě, který dosahuje stezka „Cisownická”. Po černé turistické značce na Velkou Čantoryji zpočátku stoupáme nahoru, kde mineme několik budov a po 200 metrech dorazíme k lesní stezce a místu, kde se kdysi nacházela hraniční bariéra.

Půjdeme-li rovně lesní stezkou směrem k  hraničnímu přechodu Cisownica - Nýdek (horská žlutá značka), můžeme dojít (rovněž po červené značve stezky "Partyzánská") po asi  200 metrech k tzv. „Spowiedzisku" – lesní evengelické „svatyni” - místa modliteb evangeliků v období Protireformace v 18. století. Za potokem nalevo, na malé lesní loučcke, je zřídlo a břízový kříž.

Od místa davné hraniční bariéry stezka „Partyzánská ”, spolu s turistickou černou značkou na Čantoryji, zatáčí skoro kolmo doleva vzhůru. Zpočátku cesta mírně stoupá nejprve mladým, později vysokým smrkovým lesem. Po asi 500 m začíná velmi strmé, 200 metrové stoupání, jež nás dovede na malou plošinu. Tady vlevo, prudce nahoru odchází černá značka na Malou Čantoryji. Stezka „Partyzánská”odbočuje ale doprava, o čemž informuje rozcestník připevněn ke stromu. Odtud asi 12 minut (600 metrů) jdeme do Pomníku partyzánů. Červená  značka vede nejprve polní cestou, ale brzy slabě viditelnou pěšinou (dávejte pozor na červené značky na stromech).  Samotný pomník se nachází ve vzdálenosti 1,5 km od začátku trasy, ve výšce 724 m n. m., o čemž informuje nacházející se u něj tabule.

 Tady 30. listopadu r. 1943 působící v této oblasti partyzáni z oddílu "Czantoria" byli obklopeni a zabití v boji. O památník jejich hrdinné smrti pečuje Obecní kruh PTTK č. 19 "Ślimoki" v Goleszově.

Od pomníku začneme sestupovat dolů doleva, viditelnou stezkou, k běžící asi 200 metrů níže lesní cestě. Tou odkloníme doprava a asi po 400 m dosáhneme státní hranici. Jedná se o bývalý turistický hraniční přechod. Cesta vlevo vede do Nýdku (Česká republika). My ovšem odbočíme vpravo a mírně do kopce půjdeme lesní cestou, kterou se po 500 metrech  dostaneme ke zmíněnému "Spowiedzisku", ze kterého se vrátíme do dávné hraniční bariéry (2.80 km trasy) V tomto bodě zavřeme smyčku a začneme jít dolů. V km 3,0 trasa končí - opět jsme v Cisownici „Podlesie“, kudy vede stezka "Cisownická"


 
« návrat