Co warto zobaczyć
Wędrynia

Kościół p.w.św. Katarzyny

Kościół powstał prawdopodobnie razem z gminą 1300 lat temu, niektórzy historycy uważają że istniał on już w X wieku. Kościoł był murowany, posiadał jednak drewniąną wieżę. która zachowała się aż do1800 roku. Najcenniejszym zabytkiem tego objektu jest niewątpliwie dzwon, odlany w latach 1420 - 1460 w Krakowie, w warsztacie sławnego mistrza HanussaFreudenthala. Podczas II wojny światowej dzwon cudem nie został zarekwirowany. Jest to najstarszy dzwon na Śląsku Cieszyńskim. W 1969 roku odlano dla kościoła dwa nowe dzwony, św. Katarzynę oraz św. Jósefa, które zastąpiły pierwotne zarekwirowane podczas wojny. Dzwony o wadze 285 kg oraz 230 kg odlano w hucie trzynieckiej. Jeden z dzwonów zdobi nowy ołtarz.

Piece wapienne

Powstanie pieców datowane jest na początek wieku XIX, kiedy w Wędryni w trzech łomach wydobywano kamień wapienny. Kamień następnie wypalano w 2 piecach, gwaro zwanych "wopienki". Wypalone wapno używano w pobliskiej hucie do produkcji żelaza. W piecach ostatecznie ukończono produkcję w roku 1965, kiedy zakończono wydobycie wapnia. Piece pozostały na swoim miejscu i obecnie pełnią funkcję zabytku również dla przyszłych pokoleń.

Czytelnia

Na przełomie lat 1922 - 1923 z inicjatywy członków Czytelni Katolickiej powstał perspektywiczny projekt zbudowania swoistego domu kultury w Wędryni - Czytelni. Parcelę na ten cel odstąpił ksiądz proboszcz Franciszek Herman. Z pinktu widzenia życia społeczno - kulturalnego wszystkich Wędrynian była to decyzja przełomowa. Właścicielem Czytelni jest miejcowe koło PZKO (Polski Związek Kulturalno - Oświatowy.

 Nowy hotel na Śląsku Cieszyńskim

Nowy 4-gwiazdkowy hotel Vitality to miejsce aktywnego relaksu u podnóża Beskidów Cieszyńskich, niedaleko miasta Třinec.

Stylowe, a jednocześnie komfortowe pokoje odzwierciedlające najnowsze trendy, gastronomia doznań, których gwarancją jest kreatywny szef kuchni światowego poziomu, design restauracji oraz cukiernia oferująca desery własnej produkcji, luksusowy i nowoczesny wellness jedyny w swoim rodzaju w RC, to wszystko i o wiele więcej oferuje hotel Vitality, by mogli Państwo przeżyć niezapomniane chwile. Witamy u nas!

Kompleks Vitality – baza sportowa Beskidu

Częścią składową hotelu Vitality jest nowoczesny kompleks sportowy Vitality, z rozbudowaną, niezależnie od pory roku, ofertą sportową dla osób indywidualnych oraz zespołów.

 


Kościół sw. Katarzyny - ołtarz
 
 

ZAJÍMAVOSTI
Vendryně

Kostel sv. Kateřiny

Katolický kostel vznikl pravděpodobně spolu s obcí před rokem 1300 (někteří historikové datují jeho vznik už do 10. století). Byl zděný kromě dřevěné věže, která se udržela až do roku 1800. Největší vzácnosti kostela je zvon, který byl vyroben v letech 1420 - 1460 v Krakově, v dílně slavného zvonařského mistra Hanuse Freudenthala. Za druhé světové války zvon unikl rekvizici. Je to nejstarší zvon v Těšínském Slezsku. V roce1969 byly odlity dva nové zvony, sv. Kateřina a sv. Josef, které nahradily původní, zrekvírované za války. Zvony o váze 285 kg a 230 kg byly odlité v Třineckých železárnách. Jeden ze zvonů byl instalován přímo do moderního oltáře.

 

Vápenné pece

Vznik těchto pecí se datuje na začátek 19. století, kdy se ve Vendryni těžil vápenec ve 3 komínech a následně byl pak vypalován ve 2 pecích, v místním nářečí zvaných "wopienky". Vypálené vápno se používalo především při výrobě železa  v blízkých železárnách. Provoz pecí byl definitivně ukončen v r. 1965, kdy skončila i těžba v přilehlých vápencových lomech. Pece však zůstaly na svém místě a slouží jako památka pro budoucí generace.

 

Czytelnia

Z iniciativy členů Katolické besedy vznikl v letech 1922 - 1923 perspektivní projekt postavení kulturního domu ve Vendryni - Czytelni. Kněz František Herman věnoval k tomuto účelu pozemek. Z hlediska společensko - kulturního života obce to bylo důležité a významné rozhodnutí. Majitelem Czytelni je místní organizace PZKO (Polský kulturně - osvětový svaz).

 

Hotel Vitality Vendryně - Beskydy

Nový, čtyřhvězdičkový hotel Vitality je místem pro aktivní relaxaci v podhůří Těšínských Beskyd nedaleko Třince. Stylové a pohodlné pokoje odrážející nejmodernější trendy, zážitková gastronomie, kterou podtrhuje kreativní šéfkuchař světové úrovně, design restaurace a cukrárna nabízející vlastní deserty, luxusní a moderní wellness ojedinělé svého druhu v ČR, to vše a mnohem víc hotel Vitality nabízí pro Vaše nezapomenutelné chvíle. Vítejte u nás!

 

 

Součástí hotelu Vitality je moderní sportovní komplex Vitality, který nabízí širokou škálu sportovního vyžití jednotlivcům i sportovním týmům v každém ročním období.

 

 

 


Kostel sv.Kateřiny - oltář