WYDARZENIA

2018-05-19

Wycieczka ścieżką "Przyroda nie zna granic"

Wycieczka ścieżką "Przyroda nie zna granic"

Data imprezy: 2018-05-19

Urząd Gminy w Goleszowie serdecznie zaprasza 19 maja na wycieczkę ścieżką przyrodniczą "Przyroda nie zna granic". Zbiórka: godz. 9.00, przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie. Uczestnicy przejdą na granice polsko-czeską w Lesznej Górnej, gdzie odbędzie się pieczenie kiełbasy, wspólnie z turystami z czeskiej strony. Warunkiem otrzymania poczęstunku jest wpisanie się na listę, w miejscu zbiórki. Trasa wycieczki oraz przewodnik po ścieżce dostępne TUTAJ. Prowadzącymi będą autorzy książki/tablic informacyjnych: Tomasz Beczała i Damian Chmura.

Uwaga! Organizatorzy nie zapewniają odwozu z granicy czesko-polskiej oraz zastrzegają sobie możliwość zmiany daty wydarzenia w przypadku silnych opadów deszczu. Transgraniczny projekt gmin partnerskich: Goleszowa i Wędryni "Przyroda nie zna granic / Příroda nezná hranic” był objęty współfinansowaniem środkami Unii Europejskiej z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko i budżetu państwa.

 


« powrót

UDÁLOSTI

2018-05-19

Procházka naučnou stezkou "Příroda nezná hranic"

Procházka naučnou stezkou „Příroda nezná hranic“

Datum akce: 19. 05. 2018

Obec Vendryně Vás srdečně zve na procházku naučnou stezkou „Příroda nezná hranic“, která se uskuteční 19. května. Sraz všech zájemců bude v 9,00 hod. před vlakovým nádražím ve Vendryni, kde začíná nová naučná stezka. Účastníci společně dojdou na Polsko – českou hranici na Vružnou a společně s turisty z polské strany si opečou párky. Podmínkou obdržení malého občerstvení je zapsání se na listinu, v místě srazu.

Upozornění! Organizátoři vyhrazuji možnost změny data události v případě silných dešťů.

Přeshraniční projekt partnerských obcí Goleszowa a Vendryně „Przyroda nie zna granic/Příroda nezná hranic“ byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko - Śląsk Cieszyński a státního rozpočtu PR.


« návrat